ครั้งแรกของโลก ! ม.อุบลฯ ใช้เทคโนโลยีสร้างภาพงานต้นเทียน 3 มิติ ผ่านแอพ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพิ่มความอลังการในการชมต้นเทียนพรรษา ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างภาพต้นเทียนพรรษาแบบ 3 มิติ ชมผ่านสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งได้ติดตั้งโปรแกรม “3D Ubon Candle AR Book” ก็จะสามารถรับชมความงดงามของต้นเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีได้ทันที

ดร.สมปอง เวฬุวนาธร อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างภาพต้นเทียนพรรษาแบบ 3 มิติ โดยสามารถชมผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งได้ติดตั้งโปรแกรม “3D Ubon Candle AR Book” ก็จะสามารถรับชมความงดงามอลังการของต้นเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีได้ทันที

สำหรับการใช้งานสร้างภาพ 3 มิติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้สร้างโปรแกรมดูต้นเทียนพรรษาแบบนี้ ได้จัดทำหนังสือ AR ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี แจกให้กับผู้ต้องนำไปใช้งานด้วย
ส่วนการจัดทำโปรแกรมดูภาพต้นเทียนพรรษาแบบ 3 มิตินี้ นับเป็นการทำขึ้นครั้งแรกในโลก โดยคณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษารวบรวมความรู้ เพื่อสร้างภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีให้คงอยู่กับชุมชน ทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน
รวมทั้งจะเผยแพร่ไปยังประเทศที่สนใจ ซึ่งต้องการรับความรู้งานฝีมือด้านพุทธศิลป์ แล้วช่วยกันรักษา ร่วมกันรังสรรค์งานฝีมือ และขนบธรรมเนียมประเพณีนี้ให้คงอยู่คู่กับโลกโดยไม่สูญหายไปตามกาลเวลา ผ่านสื่อเทคโนโลยีรูปแบบใหม่

สำหรับผู้ต้องการใช้งานดูภาพต้นเทียนแบบ 3 มิติ สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sciubu.Waxbook จากนั้นใช้กล้องส่องไปยังรูปภาพ (มาร์คเกอร์) ที่กำหนดไว้ในหนังสือ ก็จะปรากฏภาพเทียนพรรษาแบบ 3 มิติขึ้นมาให้ชม