ทุ่งดอกไม้ภูอานม้า

ทุ่งดอกไม้ภูอานม้า
ขึ้นไปยัง ภูอานม้า ภูหินทรายซึ่งถูกกัดเซาะด้วยน้ำด้วยลมเป็นเวลาหลายล้านปี จนเกิดเป็นเสาหินรูปอานม้า ตั้งสูงเด่นกลางลานหิน เป็นที่มาของชื่อภูอานม้านั่นเอง นอกจากนี้บริเวณลานหิน ยังมีรอยเกวียนปรากฎให้เห็นเป็นทางยาว แสดงถึงร่องรอยเส้นทางการสัญจรไปมาของคนแถบนี้ในอดีตที่จะใช้เกวียนเป็นพาหนะสำคัญในการเดินทาง

ทุ่งดอกไม้ภูอานม้า

ทุ่งดอกไม้ภูอานม้า
นอกจากหินรูปอานม้าและรอยเกวียนแล้ว อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือ ทุ่งดอกไม้ป่าหลายชนิดซึ่งจะพร้อมใจกันบานสะพรั่งเป็นทุ่ง ชูช่อเอนไหวรับลมหนาวที่พัดมาไม่ขาดสาย มีทั้งดอกหญ้า ดอกไม้ดิน ดอกดุสิตา ดอกสร้อยสุวรรณา ดอกทิพย์เกสร ดอกสรัสจัทร ดอกหญ้าดาว เป็นต้น เป็นเหมือนสีสันที่แต่งแต้มให้ภูอานม้ามีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น โดยจะบานช่วงเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคมของทุกปี

ทุ่งดอกไม้ภูอานม้า
ทุ่งดอกไม้ป่านี้แห่งนี้ยังเคยเป็นที่ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จมาทอดพระเนตรชมความงดงาม และได้พระราชทานนามอันไพเราะให้กับดอกไม้ป่าชนิดต่างๆ เช่น ดอกดุสิตา ดอกไม้สีม่วงสด ดอกสร้อยสุวรรณนา ดอกเล็กสีเหลืองคล้ายกล้วยไม้ ดอกมณีเทวา หรือดอกกระดุมเงิน ลักษณะกลมเหมือนกระดุมสีขาว และดอกสรัสจันทร ช่อสีม่วงอ่อนอมฟ้า

ทุ่งดอกไม้ภูอานม้า
ทุ่งดอกไม้ภูอานม้าข้อมูล : http://travel.trueid.net