ทุ่งศรีเมือง (Thoung Sri Mueang)

ทุ่งศรีเมือง (Thoung Sri Mueang) …..ทุ่งศรีเมือง (Thoung Sri Mueang) เดิมชื่อ “นาทุ่งศรีเมือง … อ่านเพิ่มเติม ทุ่งศรีเมือง (Thoung Sri Mueang)