ภูอานม้า อุบลราชธานี

ภูอานม้า
ภูอานม้านี้อยู่ทางบ้านใหม่ดงสำโรง ห่างจากตัวอำเภอศรีเมืองใหม่ไปทางบ้านหนามแท่งทางไปสามพันโบก ไกลพอสมควร ที่เรียกว่าภูก็เพราะมันเป็นภูหินทรายขนาดเล็กๆ สูงจากพื้นดินไม่ถึง 300 เมตร แต่ตั้งอยู่บนบริเวณที่เป็นภูเขาหรือลานหินทรายกว้างใหญ่ พื้นที่ไม่สูงชันมากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นหินทราย เพาะปลูกไม่ได้ ทำกินไม่ได้ แล้วหินทรายทางอุบลก็จะแตกต่างจากหินทรายทางนครพนม หนองคาย อย่างที่ภูลังกาหรือภูทอก ทางอุบลนั้นหินทรายจะแข็งกว่า เวลาที่เราเจอปรากฏการณ์เสาเฉลียง ทางอุบลจึงมักเป็นเสาสูง คอด แต่ทางหนองคายจะไม่สูงและมักไม่เป็นทรงเสาหิน แต่มักเป็นเหมือนก้อนหินมาเทินซ้อนกันมากกว่า

ภูอานม้า

ภูอานม้า
จุดสนใจอีกหนึ่งอย่างคือ “รอยเกวียน” รอยที่บดลึกลงไปในลานหินทรายเป็นระยะทางยาว บ่งบอกถึงการเดินทางสัญจรไปมาหาสู่กันของคนในแถบนี้มาอย่างยาวนาน เป็นเส้นทางเกวียนของชาวบ้านสมัยก่อนที่ยังไม่มีถนนอย่างทุกวันนี้ ชาวบ้านจากทางศรีเมืองใหม่ เวลาจะเอาข้าวไปแลกฝ้าย เอาข้าวไปแลกปลาแห้งจากทาง บ.หนามแท่ง บ.หุ่งหลวง หรือ บ.นาโพธิ์กลาง ก็จะใช้เส้นทางนี้บรรทุกของลัดป่า ผ่านลานหินไปมาหาสู่กัน แล้วรอยเกวียนที่ปรากฏลึกบนลานหินทราย รอยเกวียนนี้ที่อายุเป็นร้อยๆที่ทำให้ล้อเกวียนฝังลึกและกร่อนหินจนปรากฏเป็นร่องแบบนี้

ที่ตั้ง : บ้านใหม่ดงสำโรง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี