วัดทุ่งศรีเมือง

วัดทุ่งศรีเมือง ตั้งอยู่เลขที่ 95 ถนนหลวง ตำบลในเมือง อ … อ่านเพิ่มเติม วัดทุ่งศรีเมือง