วัดพระธาตุหนองบัว

วัดพระธาตุหนองบัว

…..อยู่ชานเมืองอุบลราชธานี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตรตามถนนเลี่ยงเมือง จะมีทางแยกตลาดหนองบัว (จากถนนใหญ่) เข้าไปประมาณ 700 เมตร ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ คือ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษ ของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 โดยได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย นับเป็นวัดเดียวในภาคอีสานที่มีเจดีย์แบบนี้ สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเป็นป่าโปร่ง ร่มรื่น

วัดพระธาตุหนองบัว

พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ หลังจากที่เข้ามาในบริเวณวัดแล้วก็ต้องหาที่จอดรถซึ่งไม่ต้องกังวลมากไป ในพื้นที่วัดพระธาตุหนองบัวมีอาณาบริเวณที่กว้างใหญ่จอดรถได้แบบสบายๆ เพียงแต่ถ้าจะหาที่จอดใต้ต้นไม้อาศัยร่มเงาก็ต้องวนๆ ดูเพราะมีคนมากันหลายคนเหมือนกัน จากนั้นก็จะรีบถ่ายรูปองค์พระธาตุเจดีย์ เพราะความสวยงามที่เห็นอยู่เบื้องหน้าจนไม่อยากปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไป จังหวะฟ้าใสๆ แบบนี้ก็ต้องรีบกันหน่อย

พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์เป็นพระธาตุองค์สีขาวลวดลายสีทอง มีเจดีย์ที่มุมทั้งสี่ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพระพุทธศาสนา ในปี พ.ศ.2500 พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์นี้ได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอิเดีย

วัดพระธาตุหนองบัว

พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รอบองค์พระธาตุเป็นกำแพงแก้ว (กำลังอยู่ในระหว่างการตกแต่ง) มีประตูทางเข้าทั้ง 4 ด้าน เป็นพระธาตุที่สร้างครอบพระธาตุองค์เดิม เราเก็บภาพมุมต่างๆ มาให้ดูกันหลายๆ มุมให้เห็นความสวยงามและยิ่งใหญ่ขององค์พระธาตุ แล้วก็เดินเข้าไปภายใน สักการะองค์พระธาตุองค์จริงที่ถูกสร้างครอบไว้

ภายในพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ เมื่อเข้ามาภายในพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์จะเห็นพระธาตุองค์เล็กสีทองอยู่ตรงกลาง (เป็นพระธาตุองค์เดิมที่มีการสร้างใหม่ครอบไว้อีกชั้นหนึ่ง) กว้างด้านละ 5 เมตร สูงประมาณ 17 เมตร ส่วนองค์ที่สร้างครอบมีขนาดกว้างด้านละ 17 เมตร สูง 56 เมตร มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ทั้งสี่ด้าน แสงสีทองเหลืองอร่ามสวยงามมาก รู้สึกประทับที่ได้มาที่นี่มากๆ ครับ ที่ฐานขององค์พระพุทธรูปจะมีรูปพระธาตุลอยน้ำ (พระธาตุในที่นี้หมายถึงพระบรมสารีริกธาตุ) เอาไว้ให้ดูกันครับ องค์พระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ องค์จริง

วัดพระธาตุหนองบัว

บริเวณวัดพระธาตุหนองบัว หลังจากที่เข้าไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระธาตุเจดีย์ ก็ออกมาเดินชมบริเวณอื่นๆ ของวัด ภาพซ้ายมือที่เห็นอยู่นี้เป็นเจดีย์ราย มีอยู่ที่มุมทั้งสี่ของกำแพงแก้ว ด้วยมุมกล้องทำให้องค์เจดีย์รายดูใหญ่ขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับองค์พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ด้านหลัง

พระธาตุหนองบัว เป็นอีกชื่อหนึ่งที่นิยมเรียกองค์พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ตามชื่อของวัด ช่วงแรกๆ เอารูปองค์พระธาตุเจดีย์ตอนกลางวันมาให้ชมกันสวยๆ หลายๆ มุม ตอนนี้ชมภาพพระธาตุตอนกลางคืน ซึ่งทางวัดจะเปิดไฟส่องสว่างรอบด้านสวยงามมากจริงๆ ครับ

วัดพระธาตุหนองบัว