วัดพระธาตุหนองบัว

วัดพระธาตุหนองบัว …..อยู่ชานเมืองอุบลราชธานี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตรตามถนนเลี่ยงเมือง จะมี … อ่านเพิ่มเติม วัดพระธาตุหนองบัว