วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร …..หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกว่า “วัดสุปัฏน์” พระอารามหลวงชั้นตรี ช … อ่านเพิ่มเติม วัดสุปัฏนารามวรวิหาร