สะพานยาว 100 ปี

สะพานยาว
สะพานยาว เป็นสะพานเก่าแก่มีอายุนับ 100 ปี ซึ่งเชื่อมระหว่างสองหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านชีทวน และหมู่บ้านหนองแคน โดยชาวบ้านได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อให้พระสงฆ์สามารถเดินทางข้ามมาบิณฑบาตได้สะดวก และใช้ในการเดินทางไปมาหาสู่กัน แต่เดิมสะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากไม้ ต่อมาได้รับการปรับปรุงให้เป็นสะพานคอนกรีตเพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทาน และด้วยความสวยงามของสะพานสายยาวที่ทอดผ่านกลางทุ่งนา ถูกล้อมรอบไปด้วยต้นข้าวสีเขียวขจี และสีเหลืองทองอร่าม จึงเป็นสิ่งที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนยังสถานที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งช่วงเวลาที่สวยที่สุด และเหมาะแก่การเดินทางมาท่องเที่ยวคือในฤดูทำนา ซึ่งตรงกับช่วงเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี

สะพานยาว
ที่อยู่ : ต.บ้านชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

การเดินทาง : สะพานยาว อุบลราชธานี ตั้งอยู่บ้านชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี