อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย

อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ตั้งอยู่ที่อำเภอนาจะหลวย โดยจุดเด่นของการเดินทางมาเที่ยวที่ภูจองนายอย คือ การได้มาชมความงามของ “น้ำตกห้วยหลวง” มีลักษณะเป็นหน้าผาหินที่มีน้ำกระโจนตกจากที่สูงลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง โดยบริเวณแอ่งน้ำด้านล่างน้ำตกสามารถลงเล่นน้ำได้ด้วย กระแสน้ำที่ไหลตกจากที่สูงทำให้เกิดเป็นหาดทรายขนาดย่อม ซึ่งแวดล้อมด้วยป่าไม้ที่ร่มรื่น นับเป็นหาดทรายกลางป่าที่สวยงามไม่เหมือนที่ใด ๆ และจะสวยงามมากที่สุดในช่วงปลายฝนต้นหนาว

อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย