เสาเฉลียง อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

เสาเฉลียง
เสาเฉลียง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ถือว่าเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ยอดนิยมของจังหวัดอุบลราชธานีเลยก็ว่าได้ ตัวเสาเฉลียงเป็นหินทรายที่ถูกกัดเซาะและกัดกร่อนจากผลของธรรมชาติทั้งน้ำและลม จนมีลักษณะแปลกตาอย่างที่เห็น

เสาเฉลียง

เสาเฉลียง
ที่เสาเฉลียงแห่งนี้ซึ่งถูกกัดกร่อนจนมีลักษณะคล้ายดอกเห็ดยักษ์ที่มีความสูงประมาณตึก 2 ชั้น โดยลักษณะเด่นของเสาเฉลียงที่เห็นจะสามารถแบ่งออกได้เป็นสามส่วน คือ ชั้นฐานซึ่งจะเป็นชั้นหินทรายที่มีเม็ดทรายขนาดเล็กเป็นส่วนประกอบเริ่มจากพื้นไปจนที่ความสูง 70 – 100 เซนติเมตร ส่วนที่สอง จะมีพวกมีเม็ดทรายหยาบหลายๆ ชนิดผสมอยู่เช่น เม็ดควอรตซ์ เม็ดหินภูเขาไฟ และเม็ดหินเชิร์ต ชั้นที่สามจะมีลักษณะเป็นแผ่นคล้ายร่มจะประกอบด้วยหินทรายเป็นส่วนใหญ่ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก

เสาเฉลียง
ที่อยู่ : อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี