“แม่น้ำโขง” น้ำล้น ท่วมซ้ำ “บ้านโนนนารี-โขงเจียม” กว่า 20 หลังคาเรือน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระดับน้ำแม่น้ำโขง 14.97 เมตร เพิ่มจากเมื่อวาน 0.24 เมตร ล้นตลิ่ง 0.23 เมตร แม่น้ำมูล 14.90 เมตร ล้นตลิ่ง 1.20 เมตร ปริมาณน้ำสะสม 30 ลบ.ม.

ที่อำเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี ผลกระทบแม่น้ำโขง เริ่มล้นถึงถนนริมตลิ่งในเขตเทศบาล ส่วนถนนติดริมแม่น้ำมูลท่วม 1 เส้น เป็นพื้นที่เดิมที่ได้ประกาศภัยพิบัติระดับน้ำสูงประมาณ 20-50 ซม. รถจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจรได้

หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม น้ำเริ่มหนุนพื้นที่เดิมที่ได้รับผลกระทบจากครั้งที่แล้ว ส่วนที่อำเภอเขมราฐระดับน้ำโขงเพิ่มปริมาณสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง

แม่น้ำโขงเริ่มเอ่อท่วมไหลเข้ามาทางปากห้วยบังโกยที่เชื่อมรอยต่อติดกับแม่น้ำโขง ระหว่างชุมชนบ้านหนองวิไล-ชุมชนบ้านโนนนารี และน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนชุมชนบ้านโนนนารี หมู่ที่ 8 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ได้รับความเสียหาย 20 หลังคาเรือน

รวมถึงพื้นที่การเกษตรแล้วบางส่วน และมีบ้านเรือนที่เสี่ยงถูกน้ำท่วมกว่า 100 หลัง ชาวบ้านต้องเร่งจัดเก็บสิ่งของไปไว้ในที่สูง ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมที่เคยได้รับผลกระทบเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

ขณะที่นายธนบูรณ์ชัย อร่ามเรือง รองนายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขมราฐได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ พบว่าชาวชุมชนบ้านโนนนารี หมู่ที่ 8 ต.เขมราฐเริ่มได้รับผลกระทบซ้ำอีกจากน้ำแม่น้ำโขงเอ่อท่วม

เบื้องต้นชาวชุมชนบ้านโนนนารีที่ได้รับความเสียหาย 20 หลังคาเรือน ทางเทศบาลตำบลเขมราฐเตรียมเต็นท์ให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอพยพเข้ามาอยู่ พร้อมประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงที่ติดกับลำน้ำโขงให้เฝ้าระวังเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น