วัดพระธาตุหนองบัว

วัดพระธาตุหนองบัว

วัดพระธาตุหนองบัว …..อยู่ชานเมืองอุบลราชธานี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตรตามถนนเลี่ยงเมือง จะมีอ่านต่อ

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร …..หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกว่า “วัดสุปัฏน์” พระอารามหลวงชั้นตรี ชอ่านต่อ