วัดพระธาตุหนองบัว

วัดพระธาตุหนองบัว

…..อยู่ชานเมืองอุบลราชธานี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตรตามถนนเลี่ยงเมือง จะมีทางแยกตลาดหนองบัว (จากถนนใหญ่) เข้าไปประมาณ 700 เมตร ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ คือ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษ ของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 โดยได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย นับเป็นวัดเดียวในภาคอีสานที่มีเจดีย์แบบนี้ สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเป็นป่าโปร่ง ร่มรื่น

วัดพระธาตุหนองบัว

พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ หลังจากที่เข้ามาในบริเวณวัดแล้วก็ต้องหาที่จอดรถซึ่งไม่ต้องกังวลมากไป ในพื้นที่วัดพระธาตุหนองบัวมีอาณาบริเวณที่กว้างใหญ่จอดรถได้แบบสบายๆ เพียงแต่ถ้าจะหาที่จอดใต้ต้นไม้อาศัยร่มเงาก็ต้องวนๆ ดูเพราะมีคนมากันหลายคนเหมือนกัน จากนั้นก็จะรีบถ่ายรูปองค์พระธาตุเจดีย์ เพราะความสวยงามที่เห็นอยู่เบื้องหน้าจนไม่อยากปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไป จังหวะฟ้าใสๆ แบบนี้ก็ต้องรีบกันหน่อย

พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์เป็นพระธาตุองค์สีขาวลวดลายสีทอง มีเจดีย์ที่มุมทั้งสี่ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพระพุทธศาสนา ในปี พ.ศ.2500 พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์นี้ได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอิเดีย

วัดพระธาตุหนองบัว

พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รอบองค์พระธาตุเป็นกำแพงแก้ว (กำลังอยู่ในระหว่างการตกแต่ง) มีประตูทางเข้าทั้ง 4 ด้าน เป็นพระธาตุที่สร้างครอบพระธาตุองค์เดิม เราเก็บภาพมุมต่างๆ มาให้ดูกันหลายๆ มุมให้เห็นความสวยงามและยิ่งใหญ่ขององค์พระธาตุ แล้วก็เดินเข้าไปภายใน สักการะองค์พระธาตุองค์จริงที่ถูกสร้างครอบไว้

ภายในพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ เมื่อเข้ามาภายในพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์จะเห็นพระธาตุองค์เล็กสีทองอยู่ตรงกลาง (เป็นพระธาตุองค์เดิมที่มีการสร้างใหม่ครอบไว้อีกชั้นหนึ่ง) กว้างด้านละ 5 เมตร สูงประมาณ 17 เมตร ส่วนองค์ที่สร้างครอบมีขนาดกว้างด้านละ 17 เมตร สูง 56 เมตร มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ทั้งสี่ด้าน แสงสีทองเหลืองอร่ามสวยงามมาก รู้สึกประทับที่ได้มาที่นี่มากๆ ครับ ที่ฐานขององค์พระพุทธรูปจะมีรูปพระธาตุลอยน้ำ (พระธาตุในที่นี้หมายถึงพระบรมสารีริกธาตุ) เอาไว้ให้ดูกันครับ องค์พระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ องค์จริง

วัดพระธาตุหนองบัว

บริเวณวัดพระธาตุหนองบัว หลังจากที่เข้าไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระธาตุเจดีย์ ก็ออกมาเดินชมบริเวณอื่นๆ ของวัด ภาพซ้ายมือที่เห็นอยู่นี้เป็นเจดีย์ราย มีอยู่ที่มุมทั้งสี่ของกำแพงแก้ว ด้วยมุมกล้องทำให้องค์เจดีย์รายดูใหญ่ขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับองค์พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ด้านหลัง

พระธาตุหนองบัว เป็นอีกชื่อหนึ่งที่นิยมเรียกองค์พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ตามชื่อของวัด ช่วงแรกๆ เอารูปองค์พระธาตุเจดีย์ตอนกลางวันมาให้ชมกันสวยๆ หลายๆ มุม ตอนนี้ชมภาพพระธาตุตอนกลางคืน ซึ่งทางวัดจะเปิดไฟส่องสว่างรอบด้านสวยงามมากจริงๆ ครับ

วัดพระธาตุหนองบัว

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

…..หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกว่า “วัดสุปัฏน์” พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำมูล อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดธรรมยุตินิกายแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับพระราชทานนาม วัดจากพระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

ประวัติ
วัดสุปัฏนารามวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นวัดธรรมยุติกนิกายแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับพระราชทานนามวัดจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และทรงโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้ง วัดสุปัฏน์ขึ้นมาใน ปี พ.ศ.2396 ซึ่งสร้างในสมัยพระพรหมราชวงศาเจ้าเมืองอุบลราชธานีคนที่ 3 โดยคำว่า “วัดสุปัฏนาราม” นั้นมีความหมาย 2 นัย คือ
หมายถึง วัดที่มีสถานที่ตั้งเหมาะสมเพื่อเป็นท่าเรืออย่างดี เพราะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล สะดวกต่อการเดินทางและการบิณฑบาตรทางน้ำ หมายถึง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นศาสนสถานเปรียบดังท่าเรือที่ให้มวลมนุษย์ข้ามพ้นโอฆสงสารไปได้และใน ปี พ.ศ.2478 สมัยพระบาท สมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามวัดให้ใหม่สมกับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ว่า “วัดสุปัฏนารามวรวิหาร”

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

พระพุทธรูปที่สำคัญ
พระสัพพัญญูเจ้า
พระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง (พระพุทธรูปหนึ่งในนพรัตน์หรือแก้วเก้าประการ)
ศาสนสถานที่สำคัญ
พระอุโบสถ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง 3 ชนชาติ คือส่วนหลังคา เป็นศิลปะแบบไทยส่วนกลางของตัวพระอุโบสถ เป็นศิลปะแบบเยอรมันส่วนฐานของพระอุโบสถ เป็นศิลปะแบบขอมโบราณ

ล่องแพเขื่อนสิรินธร

ล่องแพลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

…..ล่องแพลำโดมน้อย ท่าล่องแพคำเขื่อนแก้ว บริการล่องแพเชิงอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม ตามลำน้ำโดมน้อย หรือใต้เขื่อนสิรินธร เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดอุบลฯ ล่องแพลำโดมน้อย เหมาะที่จะร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว องค์กร บริษัท หน่วยงาน ฯลฯ ล่องแพลำโดมน้อย สายน้ำใสเล่นน้ำได้เพราะเรามีเสื้อชูชีพให้บริการทุกท่านเพื่อความปลอดภัย ล่องแพลำโดมน้อย ยังมีบริการเรือยักใว้คอยบริการทุกท่านสำหรับท่านที่ชอบกิจกรรมทางน้ำ

อัตราค่าบริการล่องแพลำโดมน้อย ณ ลำโดมน้อย บ้านคำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ล่องแพลำโดมน้อย ทริปการท่องเที่ยวล่องแพชมธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งสำคัญควรรักษาความสะอาดช่วยกันเก็บขยะในแพ กินแล้วเก็บ ห้ามทิ้งขยะลงน้ำพยายามทำลายธรรมชาติให้น้อยที่สุด แล้วสิ่งสวยงามจะอยู่กับเราอีกนาน
ล่องแพลำโดมน้อย วันธรรมดาวันละ1รอบ เวลา09.00น.-17.00น. ราคารอบละ2,000บาท
วันหยุดวันละ1รอบ เวลา09.00น.-17.00น. ราคารอบละ2,500บาท1ลำไม่เกิน20ท่าน มีเสื้อชูชีพ เสื่อปูรองนั่ง
แถมน้ำแข็ง2กระสอบครับ ในแพมี จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ หม้อ มีด ครก สาก เขียง เตาต้ม เตาย่าง ถ่าน อุปกรณ์ ปิ้ง ย่าง
ลูกค้าสามารถนำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานอาหารบนแพได้เลย หรือลูกค้านำอาหารมาปรุงแบบปิคนิกบนแพก้อยังได้ และที่สำคัญที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ยังสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย ถ้าโลกเราน้ำไม่แห้งก่อนอ่ะนะ ฮ่าๆ

ล่องแพลำโดนมน้อย ล่องแพลำโดนมน้อย

ล่องแพลำโดนมน้อย

ล่องแพลำโดนมน้อย

ล่องแพลำโดนมน้อย

ท่าล่องแพลำโดมน้อย บ้านคำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ทางเข้าสะดวก บริเวณท่ามีห้องน้ำและที่จอดรถสะดวกมีร้านอาหารและแพไว้บริการนักท่องเที่ยว ท่าแพของเราฝั่งตรงข้ามบ้านโนนหินกองเข้า-ออกสะดวกสะบายห่างจากถนนหลักเพียง1.5ก.ม.และถนนใหญ่3.5ก.ม.

ล่องแพลำโดนมน้อย

สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.094-2646777,087-8706510