ภูอานม้า จ.อุบลราชธานี

ตั้งอยู่บริเวณบ้านใหม่ดงสำโรง อำเภอศรีเมืองใหม่ orthodox-geo.com มีลักษณะเป็นภูหินทรายขนาดเล็ก ซึ่งถูกธรรอ่านต่อ

วัดพระธาตุหนองบัว

วัดพระธาตุหนองบัว

วัดพระธาตุหนองบัว …..อยู่ชานเมืองอุบลราชธานี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตรตามถนนเลี่ยงเมือง จะมีอ่านต่อ