อุบลราชธานี Ubon Ratchathani

อุบลราชธานี

ประวัติความเป็นมาจังหวัดอุบลราชธานี …..เป็นจังหวัดทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทอ่านต่อ